No comments yet

四十周年有感

黃國堯牧師

男兒三十而立,四十而不惑;觀宣四十也應成家立室、開枝散葉,並站穩於真理之中。然回望過去,感慨良多。皆因聚合散離乃不能止息之常規。故離觀宣者有之,返觀宣者有之。蒙神恩待,觀宣四十壯志仍未消;亦蒙主保守,得賴眾兄姊齊心努力,不斷向前。

回顧過去,觀宣得王牧師勤勞領導下,成長甚殷;然在吾領導下,則未有寸進;故吾內心常自省,究竟仍否愛觀宣這家;抑尸位素餐,不足以留?然觀乎觀宣現狀,此刻尚未能遨遊於天地而實踐自我。

教會現需各兄姊同心同行,我們須有忘我精神,方能拼棄各方成見,共諸努力,此才使教會獲益。且教會青少年方興未艾,正值大好年華能為主大大作工,故更應勤加栽培,俾使他們大得造就,他朝為主所用。至於各家各年之人士更要彼此互勵,冀望能以至聖的真道自建,在聖靈裏禱告;使教會能為主作勇士,更多人蒙恩寵。

觀宣四十,開展分堂若干;但仍不足以報主恩。未來大計為願更多人歸順我主,並以拓展神國為己任;盼將來更多計劃得展,則關心社區,建立人魂,吾所願矣!

發表評論